UBIN - Ban Điều Hành

Tony Fred, Faculty Head of IT

Tony received a degree in Electrical and Mechanical Engineering and a Ph D. degree in 1998 and 2004. After a post-doctoral experience he joined the school as professor of mechatronics in 2006. In 2010, he became Head of IT.

Mich Stark, IT Officer

He is professor in the Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering since 2000. He lectures in mechanical drawing and mechanical design for undergraduate and graduate students. He is active in Problem and Project based learning. He is the promoter of 8 doctoral theses.

Aline Turner, Law professor

She has been practicing law at the French-speaking Brussels Bar since 2006. She has worked in various major law firms based in Brussels, as member and then head of their litigation/arbitration practice groups.

Iris Joe, team leader professor

Với kinh nghiệm quốc tế của mình, Iris giúp chúng tôi dễ dàng hiểu các chỉ số và cải thiện chúng. Cô luôn quyết tâm đạt được thành công và thể hiện sự nhạy bén trong nghề nghiệp của mình để đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.

Danh sách tính năng đầu tiên

Thêm slogan hiệu quả.

Đổi Icon

Bấm đúp vào một biểu tượng để thay thế bằng một lựa chọn khác.

Nhân bản

Sao chép khối và cột để thêm nhiều tính năng.

Xóa khối

Chọn và xóa các khối để xóa các tính năng.

Danh sách tính năng thứ hai

Thêm slogan hiệu quả.

Giá trị lớn

Khiến mọi tính năng đều có lợi cho độc giả.

Sửa kiểu

Bạn có thể chỉnh màu và hình nền để làm nổi bật các tính năng.

Biểu tượng mẫu

Tất cả các biểu tượng đều miễn phí cho mục đích thương mại.